Vartov Kirke

 

Vartov Kirke, ved Rådhuspladsen i København, blev opført i 1754-55 i tilslutning til det daværende Vartov fattighospital. Vartov kirke blev opført som en konsekvens af, at Vartov fattighospital ikke længere kunne rumme både patienter og kirkelige handlinger.
N.F.S. Grundtvig var præst i Vartov kirke fra 1839 til sin død i 1872. Grundtvig var hospitalspræst for dem der boede på Vartovs sygestuer. Men salmesangen og Grundtvigs forkyndelse tiltrak en stor menighed udefra. Grundtvig skrev så mange salmer at menigheden havde sin egen salmebog.
Efter Grundtvigs død fortsatte den store menighed udefra med at søge til Vartov Kirke, og i 1891 organiserede de sig som et frit menighedssamfund. Da embedet som hospitalspræst blev nedlagt i 1920 blev der dannet en valgmenighed, som købte den fløj af Vartov hvor kirken befinder sig i, af Københavns Kommune. Kirken blev indrettet med menighedssal, præstebolig mv. Siden 1947 har den øvrige del af Vartov været ejet af Grundtvisk Forum, og danner rammen om det grundtviske arbejde. Niels Skovgaards granitstatue af Grundtvig blev opstillet i Vartovs grønnegård i 1932.

I 2003 gennemgik Vartor Kirkes inteniør en gennemgribende restaurering. I 2004 nyhuggede Raadvad Stenhuggeri ApS det dekorationsrige indgangsparti til kirken.

 

 

             Raadvad 40 Kgs. Lyngby . Stæremosen 42 Gilleleje . Tlf. 45561280 / 40683015 . info@raadvadsten.dk