Genbrugs Gravsten

GenbrugSten_top_wp_1

 

Genbrug af gravsten i samarbejde med kirkegården

Genbrug af sløjfede gravsten er helt i tidens ånd og i pagt med natur og miljø. Når et gravsted udløber, er der hidtil sket det, at den udtjente gravsten opbe­vares på kirkegårdens materialeplads, hvorfra den senere bliver afhentet og knust til brug i for eksempel vejmateriale. Ved at genbruge stenen spares naturen for unødven­dig hugst og miljøet for CO2 – udslip. I samarbejde med kirkegården sørger Raadvad Sten­huggeri for gravsten med god samvittighed.

Genbrug skåner natur og miljø

Verdens naturreserver af granitter er ikke uudtømme­lig – snarere tværtimod. Især når vi taler om nordisk granit, hvoraf flere i dag er svære at fremskaffe. Størstedelen af de granitter, der i dag anvendes til gravsten, er importerede sten fra østen.
Men hvorfor importere sten fra fjerne lande, hvor arbejdsmiljøet er diskutabelt, og transporten er en stor belastning for miljøet, når vi i virkeligheden har rig tilgang til egne nordiske granitter, gennem genbrugs tanken. Ved at anvende de sløjfede gravsten, som genbrugs­gravsten undgår vi et helt unødvendigt ressourcespild – at knuse god granit. Granitten er allerede brudt og forarbejdet, så denne arbejdsproces skal ikke gentages og påvirke miljøet negativt.

Nyt liv til den gamle gravsten

Når kirkegården har indgået en kontrakt om genbrug af de sløjfede gravsten med Raadvad Stenhuggeri, gennemgås og sorteres de opmagasinerede sten for genbrug, hvorefter stenene afhentes af stenhuggeri­et.
Hos Raadvad Stenhuggeri omhugges stenen og gøres klar til udstillingen for genbrugssten. Prisen for genbrugsstenen bliver bogført til den kirkegård ste­nen er leveret fra og når mindestenen er solgt, tilgår der kirkegården et beløb på 10% af salgsprisen.
Kirkegården er forpligtiget til at indsætte beløbet på en særskilt konto til kirkegårdens udvikling og forskønnelse.
Alle parter i aftalen – kirkegården, miljøet, naturen og stenhuggeren får fordel af genbrugstanken – og gravstenskøberen kan med god samvittighed spare 10-30% af prisen i forhold til en ny gravsten. Alle parter er vindere i denne konstruktion.

En stor fordel for kirkegården

Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem den en­kelte kirkegård og Raadvad Stenhuggeri, der forplig­ter begge parter. Efter aftale med kirkegården afhenter vi de sløjfede gravsten. Stenene nummereres og bogføres i vores regnskab for hver enkelt kirkegård. Ingen sten er tilgængelige for offentligheden før den er omhugget og anonymiseret. Når den forarbejdede genbrugsgravsten er og solgt, afregnes 10 % af salgsprisen til kirkegården, der forpligter sig til at anvende beløbet til forskønnelse af kirkegårdsmiljøet. Sammen kan vi gøre en forskel – til gavn for alle parter.

Gravsten med samvittighed gør en forskel for dig og miljøet – og bidrager til udvikling og forskønnelse af kirkegården.

 

Nyhed!
Som noget nyt kan man nu også købe genbrugs gravsten via vores webshop salgafgravsten.dk

 

GenbrugSten_bund_wp_1

 

             Raadvad 40 Kgs. Lyngby . Stæremosen 42 Gilleleje . Tlf. 45561280 / 40683015 . info@raadvadsten.dk