Stockholm Slot

top_billede_slot_maleri

 

Stockholm Slot, eller Kungliga Slott som svenskerne også kalder det, har en stor plads i den svenske historie, både som bygning og symbol. Opførslen af det nuværende slot blev påbegyndt i 1690`erne, da Sverige var en af Europas stormagter. Slottet var landets centrum og det repræsentatives ansigt udadtil – forskønnet med facader med mange dekorationer udført i sandsten.
Bygningsværket vakte stor opmærksomhed i Europa, og gør det stadig i dag. Stockholm Slot er en af den europæiske barokarkitekturs flagskibe. Det er nordeuropas største slot og fungere stadig i dag som den svenske konges officielle residens.
Facaden på Stocckholm Slot har et areal på ca. 30.000 kvadratmeter. En tredjedel af den består af natursten med store problemer. Roslagssandstenen på de nedre dele af slottet sprækker i takt med at jernankrene ruster. Dekorationerne i Gotlandssandsten på facadernes øvre dele er meget forvitrede og sider løst. Facaderne er dækket af net for at undgå personskader når stenene falder ned.
Nu restaurere Statens Fastighetsverk facaderne, i det mest omfattende facadearbejde i nyere tid i Sverige. Man regner med at arbejdet kommer til at stå på i 25 år og kommer til at koste 500 millioner svenske kroner.
Du kan læse mere om projektet og slottet på Statens Fastighetverk`s hjemmeside, www.sfv.se

Raadvad Stenhuggeri ApS har, sammen med Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S, stenhuggerentreprisen på restaureringen af Stockholm Slot. Nyhugningen blev påbegyndte i november 2012 på værkstederne i Raadvad, Gilleleje og Herlev. Demontering- og monteringsarbejdet på selve slottet har stået på siden februar 2013, og foregår i samarbejde mellem flere entreprenør firmaer og vores 4 udstationerede svende i Stockholm.

 

Stockholm_underbilleder

Opmåling af profil                                             Forvitret sten fjernes                                        Arbejdet på slottet er i fuld gang       

 

               Raadvad 20 Kgs. Lyngby . Stæremosen 42 Gilleleje . Tlf. 45561280 / 40683015 . info@raadvadsten.dk